AMSTERDAM - De Nederlandsche Bank (DNB) krijgt extra tijd om zich te verzetten tegen de eerste uitkering aan rekeninghouders van de failliete bank Van der Hoop. De rechtbank velde donderdag nog geen definitief oordeel in een conflict tussen de spaarders en de toezichthouder. De rechter laat zijn beslissing afhangen van de vraag of DNB verzet aantekent tegen het voornemen van de curatoren tot een eerste uitdeling uit de boedel.

DNB moet de rechtbank in Amsterdam uiterlijk dinsdagochtend laten weten of er verzet wordt aangetekend tegen de uitdelingslijst, waarin staat welke bedragen de curatoren willen uitkeren aan gedupeerden. Een dag later zal de rechter zijn oordeel vellen in het kort geding met de spaarders.

Toezegging

De rekeninghouders zijn boos op DNB omdat de toezichthouder probeert terug te komen op een eerdere toezegging. Dat kan de spaarders uiteindelijk veel geld schelen. DNB heeft de spaarders eind maart toegezegd dat zij eerst hun uitkering uit de boedel kunnen incasseren en vervolgens nog een beroep mogen doen op de garantieregeling voor de financiële sector.

Inmiddels heeft de toezichthouder een draai gemaakt. DNB wil nu eerst de garantieregeling toepassen. Pas daarna kunnen de curatoren hun uitkering overboeken. Het garantiefonds levert in dat geval geen aanvullende vergoeding maar een basiscompensatie.

Garantiefonds

De curatoren wilden begin mei 65 procent van de tegoeden teruggeven aan rekeninghouders. Op basis van het garantiefonds kunnen spaarders maximaal 40.000 euro terugclaimen. DNB voert de garantieregeling uit namens de banken in Nederland. Het garantiefonds sluit 22 mei. De gedupeerde spaarders verwijten DNB dat alles in het werk wordt gesteld om de uitkering door de curatoren op te houden tot na die datum.