BRUSSEL - De productie van biodiesel in de EU is in 2005 met 65 procent toegenomen. Het mengsel van diesel met koolzaad- of zonnebloemolie groeide van 1,9 miljoen ton naar bijna 3,2 miljoen ton in 2005.

De groei gaat sneller dan in voorgaande jaren, aldus de brancheorganisatie Europees Biodiesel Bestuur donderdag. De biobrandstoffen vormen nu ongeveer 1,5 procent van alle dieselbrandstoffen. Dat is wel minder dan de 2 procent die de EU graag had gewild in 2005.

Biobrandstoffen zorgen per saldo voor minder uitstoot van het broeikasgas CO2. Ze maken Europa ook minder afhankelijk van olie-exporteurs als Iran of Rusland. Duitsland is de grootste producent van biodiesel (1,6 miljoen ton), gevolgd door Frankrijk (0,5 miljoen ton). Nederland komt in de top twintig van EU-landen niet voor.