AMSTERDAM - Uit een onderzoek van het zakenblad Management Team blijkt dat Philips het beste bedrijf is. Het jaarlijkse MT500-onderzoek leert dat Philips Shell van de troon heeft gestoten als beste in onder meer arbeidsvoorwaarden en strategie. Topman Gerard Kleisterlee is gekozen als beste bestuurder.

FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond vinden dat Philips te rooskleurig wordt afgeschilderd. "De strategie zal best goed zijn, want er worden enorme winsten geboekt. Maar het ontbreekt Philips aan een toekomstgerichte visie op werkgelegenheid.

Perspectief

Zo is er geen sociaal plan. In plaats van investeren in scholing en perspectief op werk, wordt er klakkeloos productie verplaatst naar lage lonenlanden", aldus een zegsvrouw van FNV Bondgenoten.

CNV-bestuurder A. Bot noemt Philips een aantrekkelijke werkgever voor mensen met internationale ambities op managementniveau. Maar volgens hem scoort het bedrijf juist slecht als het gaat om inspraak over arbeidsvoorwaarden, zoals werktijden en ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers.

Conflicten

Bot stelt dat Philips ook niet voor niets regelmatig conflicten heeft met de ondernemingsraad en vakbonden over reorganisaties en verplaatsen van productie.