AMSTERDAM - Uitkeringsinstantie UWV heeft tientallen gevallen van fraude ontdekt met gefingeerde dienstverbanden. Zes werkgevers en 24 werknemers zijn aangehouden, zo heeft het UWV woensdag gemeld.

Bij deze vorm van fraude spannen werkgever en werknemer samen. De werkgever biedt de werknemer een dienstverband aan, maar laat iemand anders op dat contract werken. Dat kan iemand zijn die een uitkering ontvangt of die illegaal in Nederland is. De werknemer op wiens naam het contract staat, bouwt zonder zelf te werken, een arbeidsverleden op waarmee recht op een uitkering kan ontstaan.

De 24 aangehouden werknemers ontvingen op basis van een gefingeerd dienstcontract een uitkering. Het ging daarbij om ziektegeld, WW of een zwangerschapsuitkering.