DEN HAAG - Het midden- en kleinbedrijf, vertegenwoordigd door MKB Nederland en het Vakcentrum, noemt de toenemende verkoop aan consumenten door zelfbedieningsgroothandels concurrentievervalsing. Pashouders van bijvoorbeeld Sligro en Makro die hier niet-zakelijke inkopen doen, zouden daarom beboet moeten worden. Dat liet de branche woensdag weten.

De groothandels vestigen zich op goedkope locaties waar 'echte' detailhandel niet is toegestaan. Hoewel alleen ondernemers met een speciaal pasje bij de zaken goederen kunnen inkopen, leveren ze volgens de brancheorganisaties ook gewoon aan de consument. Volgens MKB Nederland en het Vakcentrum bedraagt de omzetschade voor de kleinere winkeliers jaarlijks 30 miljoen.

Er is een onderzoek gehouden onder ongeveer driehonderd detaillisten. Daaruit blijkt dat 75 procent van de ondernemers last zegt te ondervinden van een groothandel in het directe marktgebied.

Wasmiddelen

De last neemt af naarmate de groothandel verder van de winkelier gevestigd is. Ze verliezen vooral terrein op het gebied van onder meer wasmiddelen, rookwaren, drank, kaas en hondenvoer.

MKB Nederland en het Vakcentrum pleiten voor meer controle op de uitgegeven pasjes. De Belastingdienst zou jaarlijks de kassabonnen van de groothandels steekproefsgewijs kunnen controleren. Elke bon die niet is terug te vinden in de administratie van het bedrijf van de pashouder, moet worden gezien als een "illegale consumentenaankoop". Daarvoor moet de pashouder dan ook beboet worden.

Sligro

Sligro Food Group, dat zelfbedieningsgroothandels exploiteert, is niet onder de indruk van de argumenten van de brancheorganisaties. Volgens een woordvoerder keert de discussie om de paar jaar terug. "Aan het begin van dit jaar is er een onderzoek geweest van het bureau GfK dat juist een tegenovergestelde ontwikkeling laat zien." De groothandels hebben juist klanten verloren.