AMSTERDAM - De econoom Arnold Heertje neemt woensdag afscheid als hoogleraar staatshuishoudkunde en bijzonder hoogleraar geschiedenis van de economische wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). De 72-jarige Heertje is meer dan vijftig jaar verbonden geweest aan de universiteit.

In zijn afscheidsrede, die hij woensdag om 16.00 uur uitspreekt, legt Heertje aan de hand van de Paretiaanse welvaartstheorie een fundamentele theoretische grondslag voor een consistent en overzichtelijk mededingingsbeleid. Dit uitgangspunt spitst hij toe op het Europese mededingingsbeleid van Eurocommissaris voor mededinging Neelie Kroes. Voorafgaand aan de afscheidsrede vindt het seminar 'Economics from all sides' plaats. Diverse hoogleraren zijn uitgenodigd om voor en na de rede in toga aan het cortège deel te nemen.

Prijstheorie

Heertje werd geboren in Breda en groeide op in Arnhem. Van 1951 tot 1956 studeerde hij economie aan de UvA. Daar promoveerde hij in 1960 op zijn proefschrift over de prijstheorie van het oligopolie. Van 1958 tot 1968 gaf hij les aan het joodse Maimonides Lyceum. In 1962 verwierf Heertje bekendheid met zijn boek 'De kern van de economie', waarvan honderdduizenden exemplaren zijn verkocht.

Heertje was van 1964 tot 1999 hoogleraar staathuishoudkunde aan de faculteit rechten van de UvA en sinds 1997 bijzonder hoogleraar geschiedenis van de economische wetenschap. Sinds 1999 geeft hij ook lessen aan het Vossius Gymnasium te Amsterdam. Net als zijn zoon Raoul Heertje schreef hij columns voor Het Parool.