BRUSSEL - Alle EU-landen moeten over tien jaar 45 procent van alle lege batterijen inzamelen. Dat is de uitkomst van een akkoord tussen het Europees Parlement en de gezamenlijke EU-landen. Onderhandelaar Hans Blokland (ChristenUnie) is zeer tevreden met het resultaat, meldde hij woensdag.

Inzameling van opgebruikte batterijen gebeurt nu in zes van de 25 EU-landen, waaronder Nederland. Ook hier moet de inzameling echter verbeterd worden. In 2002 kwam slechts 32 procent van de batterijen terug voor recycling.

Inzamelpunt

Burgers in elk EU-landen moeten over twee jaar een gratis inzamelpunt voor batterijen in hun buurt kunnen vinden. De batterijfabrikanten moeten dan zelf zorgen voor recycling.Over zes jaar moet de inzameling al 25 procent bedragen.

"Belangrijkste resultaat is dat batterijen met gevaarlijke stoffen binnenkort niet meer in de winkel te koop zijn", oordeelde Europarlementslid Blokland. Batterijen met veel kwik, cadmium en/of lood worden per 2008 verboden. Deze stoffen zijn een risico voor de gezondheid. Het verbod op deze langdurig werkende batterijen geldt echter niet voor gebruik in noodverlichting, alarmsystemen, medische apparaten en draadloos gereedschap.

Beste keus

Nieuw is ook dat etiketten van batterijen in 2009 de echte capaciteit moeten aangeven. Consumenten kunnen dan zien of een batterij lang meegaat. "Goedkope batterijen zijn niet altijd de beste keus voor het milieu als ze kortere tijd meegaan", vindt Blokland. Dit nieuwigheidje is er gekomen op aandringen van het Europees Parlement.

Daarnaast is opgenomen dat batterijen makkelijk te verwijderen moeten zijn uit apparaten. Dit moet voorkomen dat consumenten een goed apparaat weggooien omdat de batterij op is.

Zenuwstelsel

Batterijen en accu's vormen een groot milieu- en gezondheidsprobleem in de Europese Unie. Het kwik uit batterijen tast het zenuwstelsel aan, cadmium is kankerverwekkend. Jaarlijks worden in de EU honderdduizenden tonnen aan batterijen en accu's verkocht. Deze komen nu grotendeels in het afval en milieu terecht.