URK - Urk moet zo snel mogelijk een internationaal distributiecentrum voor vis opzetten. Dat staat in een rapport van de Werkgroep Herstructurering Zeevisserij dat deze week wordt gepresenteerd. Een ander idee is om zelf met Nederlandse schepen te gaan vissen rondom Indonesië. Dat verklaarde een woordvoerder van de Visserijcoöperatie Urk dinsdag.

De werkgroep is van mening dat de visserijsector snel actie moet ondernemen. Vooral de hoge brandstofkosten zorgen er momenteel voor dat veel grote bedrijven met verlies draaien. "Het zou daarom interessant zijn als schepen uit Urk rondom de Molukken kunnen gaan vissen. We willen binnen een maand of twee duidelijkheid hebben of dat uitvoerbaar is." De woordvoerder stelt dat het rapport een ideaalplaatje bevat.

Visafslag

Of alle ideeën haalbaar zijn, is afwachten. Dat hangt bijvoorbeeld ook af van de medewerking van onder meer de Urker Visafslag. De zegsman geeft toe dat nog niet alle partijen uit de visserijsector al hun mening hebben mogen geven. "We gaan daar de komende maanden werk van maken. Want als we het niet samen doen, schieten we er vermoedelijk niks mee op."

De Werkgroep Herstructering Zeevisserij hoopt op internationale toestemming om Urker schepen bij de Molukken in te zetten. De Indonesische overheid zou al akkoord zijn. Volgens schattingen is het water zo rijk bedeeld dat er jaarlijks ruim 1,6 miljoen ton aan vis in zit. "De lokale vissers krijgen dat nooit leeg. Vooropgesteld dat ze daarvoor het juiste materiaal hadden." Er is al een nieuwe werkgroep opgericht die moet kijken of een proefproject haalbaar is.

Overleven

De vissers zijn in hun toekomstrapport op een heldere conclusie uitgekomen. In hun ogen moet de visserijsector nog meer inzetten op vernieuwing om te overleven. Ze denken daarbij aan besparing op de brandstof, verbetering van de eigen bedrijfsvoering en innovatieve projecten. De komst van een internationaal distributiecentrum voor vis uit de Noordzee en misschien ook uit Indonesië hoort daar ook bij. "En op Urk zit daarvoor de meeste kennis."