DEN HAAG - Minister Veerman (Landbouw) wil nieuwe informatie over de Nederlandse verdeling van de Europese landbouwsubsidies publiceren. Op 1 juni zal op de website van het ministerie van Landbouw te vinden zijn wie hoeveel subsidie uit Brussel ontving tussen oktober 2004 en oktober 2005.

Afgelopen najaar publiceerde het ministerie deze subsidiegegevens over de periode 1999-2004. De Evert Vermeer Stichting, die aan de PvdA gelieerd is, had deze openheid via een WOB-procedure afgedwongen.

Veerman heeft nu zelf besloten nieuwe, recentere informatie vrij te geven. De openheid past binnen zijn beleid gericht op meer "actieve openbaarheid". Het biedt buitenstaanders de gelegenheid te beoordelen hoe met publiek geld omgesprongen wordt, beargumenteert de minister het besluit.

Zoeksysteem

Volgens Veerman zullen de gegevens "makkelijker toegankelijk" zijn. Met een zoeksysteem kunnen mensen straks op bedrijfsnaam en soort subsidieregeling de informatieberg te lijf gaan. Afgelopen najaar nog stortte het landbouwministerie vijf jaar subsidiegegevens ongesorteerd en zonder zoekmachine of toelichting op zijn website.

Selecte groep

In totaal ontvangen 80.000 boeren en bedrijven in Nederland samen ongeveer 1,26 miljard euro per jaar aan steun uit de Europese landbouwpot. De gegevens van afgelopen najaar lieten zien dat twee derde van die EU-gelden bij een selecte groep van honderd bedrijven terechtkomt.

Daarnaast viel eruit op te maken dat een breed scala aan bedrijven de Brusselse steun krijgt: van zuivelconcern Campina en aardappelzetmeelbedrijf Avebe tot de bierbrouwers Heineken en Bavaria, tabaksgigant Philip Morris en luchtvaartmaatschappij KLM.