DEN HAAG - Minister Zalm van Financiën hoeft de maximale kredietrente niet te verhogen. De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag een verzoek hiertoe van drie postorderbedrijven en de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie afgewezen.

De postorderindustrie had vorige maand een kort geding aangespannen tegen de Staat. Ze eiste dat Zalm een verlaging van de maximaal toegestane kredietrente zou terugdraaien. De minister heeft aangekondigd het maximale rentetarief per juli te verlagen van 21 procent naar 16 procent. De maatregel moet het aantal consumenten terugdringen dat in de financiële problemen komt.

Betalingsachterstanden

De rechter heeft geconstateerd dat veel consumenten met problematische schulden ook betalingsachterstanden hebben bij thuiswinkelbedrijven. Ook wijst de rechter erop dat de betrokken Wet op het consumentenkrediet mede is bedoeld om schuldproblemen te voorkomen. Een lager rentetarief zal daaraan bijdragen, omdat postorderbedrijven hun klanten waarschijnlijk strenger zullen selecteren. De rechtbank oordeelde dat terughoudendheid in het kort geding op zijn plaats is omdat de postorderbedrijven een aanpassing in de wetgeving hebben aangevochten.

De postorderbedrijven Neckermann, Wehkamp en Otto en de Thuiswinkelorganisatie vinden dat zij onevenredig hard getroffen worden door de voorzorgsmaatregel. De thuiswinkelbedrijven zien zichzelf niet als de oorzaak van problematische schulden en betichten Zalm ervan symboolpolitiek te bedrijven. Zij vrezen dat de tariefsverlaging banen zal kosten.

Teleurgesteld

"Wij zijn buitengewoon teleurgesteld in de uitspraak zoals die er nu ligt", aldus vice-voorzitter P. Nijhof van de Thuiswinkelorganisatie. Hij zei dat er aanknopingspunten zijn voor een hoger beroep, omdat de rechter argumenten van de Staat als "onaannemelijk" heeft bestempeld. Een besluit over een eventueel hoger beroep is echter nog niet genomen, aldus Nijhof. De branche overweegt als alternatief nieuwe gesprekken met het ministerie van Financiën.