UTRECHT - PvdA-leider Wouter Bos heeft zich maandag in zijn 1 meitoespraak sterk gemaakt voor een "solidair alternatief voor de hervormingen van het kabinet".

Hij hield zijn gehoor in een Utrechts verzorgingshuis voor dat het redelijk is dat "rijkere ouderen met grote pensioenen" mee gaan betalen aan de AOW. Ook wil hij dat mensen die dankzij hun hoge opleiding een hoog inkomen hebben meer bijdragen aan de samenleving.

Bos zei "impopulaire maatregelen" niet te schuwen als dat nodig is om in een vergrijzende samenleving de sociale zekerheid overeind te houden.

Keuzevrijheid

De vorige week door Bos gelanceerde toekomstplannen zijn sterk bekritiseerd door het kabinet en met gemengde gevoelens ontvangen bij de vakbeweging. Bos pareerde de kritiek door te zeggen dat niet hij de keuzevrijheid van burgers wil beperken, maar dat juist het kabinet dit doet.

Volgens Bos hebben alleen de hogere inkomens de ruimte om via de huidige levensloopregeling geld opzij te zetten. Voor de lagere inkomens is alleen de oudere spaarloonregeling interessant. De PvdA-leider wil beide regelingen ineen schuiven, zodat "ook lage inkomens er gebruik van kunnen maken."

Misverstanden

Volgens Bos is kritiek van vakbonden op zijn plannen te wijten aan "misverstanden". "Het is nooit mijn bedoeling geweest om bestaande cao-afspraken teniet te doen." In de toekomst wil Bos met de vakbeweging overeenkomen dat levensloop niet gebruikt kan worden voor vervroegd pensioen, maar wel voor deeltijdpensioen en "belastingvrij sparen" voor de oude dag.

Ontslagrecht

Bos pleitte eerder ook voor versoepeling van het ontslagrecht. Daar verbindt hij wel de voorwaarde aan, dat werkgevers meer gaan bijdragen aan scholing om werknemers meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Ook kan wat Bos betreft de uitkering omhoog in de "eerste maanden" van de werkloosheid.

Bos zei "pal te staan voor de middeninkomens". Ook wil hij de belastingen "niet verhogen, wel eerlijker verdelen".