VOORBURG - In 2004 verdienden 1200 topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector evenveel of meer dan een minister (158.000 euro). Dat zijn er vrijwel evenveel als een jaar eerder, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag gemeld.

In 2004 waren er in Nederland ruim 14.000 mensen met een baan, waarmee ze een jaarloon boven de 158.000 euro verdienden. De meeste van deze banen, bijna 13.000, komen voor in de particuliere sector.

Het gaat dan om topfuncties bij onder meer de groothandel, banken en het luchtvervoer.

Ziekenhuizen

Van de ruim een miljoen werknemers in de overheidssector verdienen er bijna vierhonderd een topinkomen. Bijna 70 procent is te vinden bij academische ziekenhuizen. De overigen werken onder meer bij universiteiten. In de gesubsidieerde sector komen achthonderd banen met een inkomen van (meer dan) 158.000 euro voor.

Ook deze zijn vooral in de zorg te vinden.