DEN HAAG - Het kabinet is het vrijdag eens geworden over een pakket aan maatregelen om de koopkracht te verbeteren. Minister Zalm van Financiën sprak vrijdag na afloop van de ministerraad van een "mooi akkoord" en een "goed politiek evenwicht". Volgens hem moet nu wel "het gedoe over de koopkracht voorbij zijn. Het geld is op."

Minister De Geus van Sociale Zaken benadrukte dat niet alleen voor dit jaar afspraken zijn gemaakt, maar dat ook vooruit wordt gekeken naar volgend jaar. Zo is het de bedoeling om in 2007 de WW-premie voor werknemers te verlagen en komt er 250 miljoen euro beschikbaar voor de kinderopvang en kinderbijslag.

Toeslag

Dit jaar wordt alvast de jaarlijkse toeslag van 52 euro die huishoudens moeten betalen voor de opwekking van duurzame energie, geschrapt in plaats van in 2007. Dat kost de schatkist 375 miljoen euro.

Daarnaast komt 120 miljoen euro beschikbaar om gepensioneerde ambtenaren te compenseren voor hun inkomensachteruitgang door het nieuwe zorgstelsel. Ook wordt 15 miljoen euro uitgetrokken om de uitkering voor het weduwen- en wezenpensioen met 115 euro per jaar te verhogen.