DEN HAAG - Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken houdt vast aan zijn plan om het per 1 mei Polen en andere Oost-Europese werknemers makkelijker te maken een werkvergunning te krijgen. Pas als blijkt dat in bepaalde sectoren "verontrustend veel" Nederlandse werknemers worden verdrongen, wil hij overwegen daar weer een strenger regime toe te passen.

Dat heeft de bewindsman donderdag geschreven aan de Tweede Kamer. CDA-Kamerlid Van Hijum is teleurgesteld. Volgens hem gaat Van Hoof voorbij aan de wens van een Kamermeerderheid om in een aantal sectoren nog vast te houden aan de strengere aanpak, in overleg met vakbonden en werkgeversorganisaties.

Maatregelen

Behalve VVD en D66 heeft de hele Tweede Kamer vorige week in een debat met Van Hoof aangedrongen op meer maatregelen om te voorkomen dat de komst van mensen uit Oost-Europese landen die in 2004 lid zijn geworden van de Europese Unie, ten koste gaat van de positie van werknemers in Nederland. Dit overleg krijgt donderdagmiddag een vervolg.

Van Hoof streeft ernaar de grenzen voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten per 1 januari 2007 volledig te openen. Daarop vooruitlopend wil hij dat het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) vanaf 1 mei bij het verstrekken van een werkvergunning voor deze mensen niet meer toetst of er wel voldoende arbeidskrachten in de Nederland zijn te vinden.

Verdringing

De bewindsman verwacht niet "dat er op grote schaal sprake zal zijn van verdringing" gezien de dalende werkloosheid en de groei van het aantal vacatures. Mocht in een sector een grote instroom in de WW plaatsvinden die gerelateerd kan worden aan de verstrekte werkvergunningen, kan volgens hem de zogeheten arbeidsmarkttoets opnieuw worden ingevoerd. Van Hoof wil werkgevers niet onnodig opzadelen met "bureaucratische rompslomp" en vreest dat het toenemende tekort aan werknemers de economie zal afremmen.

CDA-Kamerlid Van Hijum stelt dat er grote verschillen zijn tussen branches. "In veel sectoren is inderdaad een tekort aan vakkrachten, maar bijvoorbeeld in de bouw en transport is wel degelijk sprake van verdringing. In de bouw zitten 10.000 mensen in de WW en in de transport 6000, terwijl in deze sectoren al veel Polen werken."