VOORBURG - De werkloosheid blijft afnemen. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 438.000 mensen zonder werk. Dat zijn er 13.000 minder dan in de periode van december 2005 tot en met februari 2006, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd.

De cijfers komen er op neer dat de afgelopen drie maanden 6,2 procent van de beroepsbevolking werkloos was. Een jaar eerder was dat nog 7 procent.

Het CBS constateert dat vanaf het derde kwartaal van 2005 een dalende trend zichtbaar is. In de eerste negen maanden van 2005 schommelde de werkloosheid rond de 490.000 mensen. Daarna begon het aantal af te nemen.

De daling is het sterkste onder 25-44-jarigen. Vergeleken met een jaar geleden nam in deze groep het aantal werklozen met 42.000 mensen af. In deze leeftijdscategorie zit nu nog 5,5 procent van de beroepsbevolking zonder werk. In het eerste kwartaal van 2005 was dat nog 6,6 procent.

Jongeren

Ook de jeugdwerkloosheid neemt af. In het eerste kwartaal zaten 99.000 jongeren zonder werk, 15.000 minder dan een jaar geleden. De jeugdwerkloosheid daalde daarmee met 1,7 procentpunt naar 12,2 procent.

Voor ouderen blijft de arbeidsmarkt moeilijk. Bij 45-plussers steeg het aantal werklozen het afgelopen kwartaal met 2000 tot 144.000.

Mannen

Het Centrum voor Werk en Inkomen, dat donderdag eveneens met cijfers naar buiten kwam, zag in maart een daling van het aantal niet-werkende werkzoekenden met 1,5 procent tot 669.816. Dat is 8,9 procent van de beroepsbevolking. De daling is onder mannen ruim twee maal zo groot als onder vrouwen.

Het aantal jongeren dat staat ingeschreven als werkzoekende daalt volgens het CWI in een rap tempo. Vergeleken bij vorig jaar maart staan nu ruim een kwart minder niet-werkende jongeren ingeschreven die op zoek zijn naar een baan. Het CWI signaleert ook een geringe daling van het aantal oudere werkzoekenden.

Cijfers

De cijfers van het CBS en het CWI verschillen sterk van elkaar. Dit komt onder andere doordat zij andere definities hanteren. Zo telt het CWI iedereen mee die als werkzoekende zonder baan staat ingeschreven. Het CBS telt alleen mensen die op zoek zijn naar een baan van minstens twaalf uur per week.