DEN HAAG - Minister Brinkhorst (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer woensdag toegezegd dat hij bij provincies en gemeenten gaat bepleiten dat zij voorlopig hun aandelen in de energiebedrijven niet verkopen.

Een grote meerderheid stemt volgende week in met de wet die bedrijven als NUON en Essent splitst in een publiek netwerkbedrijf en een commercieel bedrijf dat de energie levert. De energiebedrijven vrezen dat de afgesplitste commerciële bedrijven als hapklare brokjes worden opgeslurpt in het fusiegeweld van buitenlandse giganten, die zich niet hoeven op te splitsen.

Dit nadeel van de wet weegt voor Christenunie en LPF zo zwaar dat ze tegen zullen stemmen en waarschijnlijk zal ook de SP dat doen. Andere partijen vinden dat de voordelen zwaarder wegen dan dit nadeel en willen bovendien dat Brinkhorst dit nadeel zoveel mogelijk beperkt.

Brinkhorst gaat niet alleen praten met provincies en gemeenten, maar moest ook beloven dat hij in de Europese Unie gaat bepleiten dat ook andere landen hun energiebedrijven splitsen. Bovendien verlangt de Kamer scherp toezicht op eerlijke concurrentie door de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Europese Commissie.

De D66-bewindsman wil door de zogeheten splitsingswet voorkomen dat de leidingen en kabels van de energiebedrijven in buitenlandse handen komen. Als de netwerkbedrijven juridisch eigendom blijven van de overheid kan die zorgen voor investeringen om ze op peil te houden. Bovendien moeten de netwerken zorgen voor eerlijke concurrentie door leveranciers die dat willen tegen dezelfde voorwaarden toe te laten op de netten.