DEN HAAG - Leerlingen van het praktijkonderwijs blijven te vaak noodgedwongen langer op school zitten omdat ze na hun opleiding niet aan de bak komen. Daarom wil de Tweede Kamer dat het kabinet meer werk gaat maken van het aan de slag helpen van deze leerlingen.

Dat bleek woensdag tijdens overleg van de Kamer met minister Van der Hoeven (Onderwijs) en staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken). Op het praktijkonderwijs zitten leerlingen met een lage intelligentie en een sociaal-emotionele achterstand. "Het wordt steeds moeilijker om voor hen een plek op de arbeidsmarkt te vinden", zei PvdA-Kamerlid Eijsink.

Dat zou komen door wachtlijsten bij de sociale werkvoorziening en strengere regels voor begeleiding en reïntegratie. Hier zouden ze minder snel voor in aanmerking komen.

Verbeteringen

Van der Hoeven beloofde te kijken of alle partijen die zijn betrokken bij het vinden van werk hun activiteiten goed op elkaar laten aansluiten. Als dat niet zo mocht zijn, wil ze daar verbeteringen in aanbrengen. Een nieuw plan van aanpak, zoals sommige Kamerleden wilden, vond ze te ver gaan.

Ook reageerde ze positief op het voorstel van CDA-Kamerlid Aasted-Madsen om leerlingen die het praktijkonderwijs verlaten een certificaat voor vakmanschap te geven.