ROTTERDAM - Bijstandsgerechtigden met kinderen kunnen nauwelijks rondkomen van hun uitkering. Voornaamste oorzaken van hun benarde financiële positie zijn school- en vervoerskosten van hun kinderen en kosten van voeding en huishoudelijke verzorging.

Dat is een van de conclusies uit het onderzoeksrapport 'De waarde van de norm' dat woensdag in Rotterdam is gepresenteerd.

Wethouder L. Bolsius (Sociale Zaken) van Rotterdam gaat in Den Haag pleiten voor een inkomensafhankelijke kindtoeslag om de nood te lenigen. De toeslag kan volgens hem naast de kinderbijslag bestaan. "Mensen met kinderen zijn het meest kwetsbaar. Ze houden nauwelijks iets over aan additionele inkomsten, zoals huursubsidie en andere toeslagen", aldus Bolsius tijdens de perspresentatie.

Minimumloon

Daarnaast dringt Bolsius er bij het Rijk op aan om de bijstandsnorm voor alleenstaande ouders te verhogen van 90 naar 100 procent van het minimumloon. Bolsius: "Ik vind het niet logisch dat twee volwassenen recht hebben op 100 procent van het minimumloon en alleenstaande ouders met kinderen boven de twaalf jaar slechts op 90 procent, terwijl ze objectief dezelfde kosten hebben".

Volgens de CDA'er en ook de samenstellers van het rapport weten veel mensen niet eens op welke toeslagen ze recht hebben. Ze lopen vooral tegemoetkomingen mis die ze zelf moeten aanvragen, zoals die voor schoolkosten in het kader van de Wtos of korting op de waterschapsbelasting. Bolsius pleit voor automatisering van alle toeslagen waardoor in een keer duidelijk wordt waar iemand recht op heeft. De inkomensafhankelijke kindtoeslag zou via het belastingformulier kunnen worden verrekend, aldus de wethouder.

Beeld

Het onderzoek naar de financiële positie van mensen met de laagste inkomens is in opdracht van de gemeente gehouden onder vijfhonderd bijstandsgerechtigden en vierhonderd 65-plussers in Rotterdam. Volgens Bolsius is het voor eerst dat een beeld kan worden geschetst van het sociale minimum. Het rapport geeft antwoord op vragen als: wat zijn de inkomsten en welke uitgaven hebben mensen met een laag inkomen.

Uit de enquête is vast komen te staan dat het huidige sociale minimum inkomen niet toereikend is om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien. Het gaat daarbij om drie groepen: huishoudens met kinderen op het voortgezet onderwijs, mensen met een bijstandsuitkering bij wie maandelijks een inhouding plaatsvindt en een groot deel van de alleenstaande 65-plussers die een kale AOW ontvangen.

Gift

Volgens de onderzoekers zou de sociale dienst vaker bijzondere bijstand, voor bijvoorbeeld een koelkast, als gift moeten verstrekken in plaats van als lening. De dienst is namelijk de belangrijkste schuldeiser van haar eigen klanten.

Verder blijkt dat bijstandsgerechtigden vaak te veel betalen aan verzekeringen, telefoon en internet. Voorlichting over tarieven zodat ze optimaal kunnen profiteren van de marktwerking in die sectoren, zou ook een goed idee zijn, vinden de onderzoekers.