AMSTERDAM - Bijna de helft van de Nederlandse werknemers begrijpt weinig of niets van het eigen pensioen. De jaarlijkse pensioenopgave wordt door een meerderheid slechts vluchtig of helemaal niet gelezen en de meeste begrippen die met het onderwerp te maken hebben, roepen vragen op. Dit blijkt uit onderzoek van Intomart GfK, in opdracht van Delta Lloyd.

Intomart ondervroeg vijfhonderd werknemers tussen de 24 en 60 jaar. Van de ondervraagden geeft 43 procent aan 'een beetje' of 'praktisch niets' te begrijpen van de pensioenopgave. Voor 56 procent is het onderwerp een bron van zorg.

Zeker 48 procent geeft aan niet te weten welk bedrag men krijgt als men met pensioen gaat of uit dienst treedt, omdat dit nooit is berekend. Van de resterende werknemers maakte slechts 5 procent deze berekening zelf, 40 procent besteedde het uit.

Ongerust

Uit de resultaten blijkt ook dat werknemers zich enigszins zorgen maken over de oudedagsvoorziening. Het onderwerp scoort een vijfde plaats op de lijst van thema's waarover men zich ongerust maakt, na zaken als criminaliteit, terrorisme en kosten van levensonderhoud. Maar nog voor kwesties als de beperking van de hypotheekrenteaftrek en het risico om arbeidsongeschikt te raken.