DEN HAAG - Het Rijk, de gemeenten en de provincies hebben een financieel akkoord gesloten. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) had dat donderdagavond al bekendgemaakt in het televisieprogramma Barend & Van Dorp van Talpa. Vrijdag gaven de partijen meer details over de overeenstemming die ze hebben bereikt over hun onderlinge financiële verhouding tot en met 2010.

Donderdag was er een interview naar buiten gekomen waarin voorzitter Deetman van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelde dat de relatie tussen de gemeenten en het kabinet op een dieptepunt is beland. Volgens Remkes had Deetman echter al voor de onderhandelingen die tot de afspraken hebben geleid, met VNG-magazine gesproken.

Jarenlange discussie

Met het akkoord is er, in de aanloop naar de voorjaarsnota, volgens de woordvoerder van Remkes een einde gekomen aan een jarenlange discussie tussen het Rijk en de gemeenten over het gemeentefonds. Zo komt er onder meer een structurele correctie van 300 miljoen euro in dat fonds.

Het vrijgekomen geld wordt deels gebruikt voor extra uitgaven van gemeenten op het gebied van openbare orde en veiligheid. Het gaat daarbij om een jaarlijks bedrag van 220 miljoen euro in de komende drie jaar. Ook komen er vergoedingen voor het leerlingenvervoer en C2000, het nieuwe digitale communicatiesysteem voor de hulpdiensten. Daarmee is structureel een bedrag van 60 miljoen euro gemoeid.

Chagrijn

Volgens het Rijk, de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn de bestuurlijke verhoudingen verbeterd nu ze de afspraken hebben kunnen maken. Naar aanleiding van de kritiek van Deetman zei Remkes dat er in het openbaar bestuur "veel chagrijn" is. Een deel daarvan is volgens de minister dankzij het akkoord weggenomen.

Hij toonde zich verder weinig onder de indruk van de kritiek. "Daar val ik niet van om, ik ben niet van suiker. Ik kan wel tegen een stootje", zei hij.