DEN HAAG - De Nederlandse postmarkt wordt per 1 januari 2008 volledig geliberaliseerd. Dat is vrijdag in de ministerraad besloten. De datum valt samen met die waarop de Duitse postmarkt open wordt gesteld.

De regering rekent erop dat vanaf 2008 nauwelijks nog problemen zijn met de ongelijke belastingheffing die een eerlijke concurrentie op de Europese markten dwarsboomt. Duitsland heeft te kennen gegeven de BTW-vrijstelling voor Deutsche Post te beperken of op te heffen.

De Britse regering heeft die intentie niet. Daar behoudt de nationale postonderneming Royal Mail zijn vrijstelling. Maar volgens de Engelse regering zijn de effecten van de BTW-vrijstelling gering.

Uitstel

"Het kabinet zal de bevestiging van deze datum vastleggen in het licht van de ontwikkelingen rond de BTW-toepassingen", aldus het ministerie van Economische Zaken. Daarmee lijkt nog ruimte voor uitstel als de postmarkten in Duitsland en Groot-Brittannië te gesloten blijven. Inmiddels is de Europese Commissie een procedure begonnen om de ongelijke behandeling op de Britse en Duitse postmarkten zoveel mogelijk weg te werken.

Lagere prijzen

Een volledig geliberaliseerde postmarkt zal volgens het kabinet leiden tot meer keuzemogelijkheden, lagere prijzen en een betere kwaliteit van de postdiensten. Dit effect geldt vooral voor de zakelijke markt, die 92 procent van de post omvat.

Op dit moment heeft de postdivisie van TNT nog een wettelijk monopolie voor de post onder de 50 gram. Dit is ongeveer de helft van alle verzonden brieven. Bij het in werking treden van de nieuwe postwet vervalt dit alleenrecht.