DEN HAAG - Het salaris van een minister wordt voortaan het hoogste van de publieke sector. Dat heeft het kabinet donderdag besloten op voorstel van minister Remkes (Binnenlandse Zaken).

Aanleiding is het advies van de commissie-Dijkstal die het salarisniveau, de onkostenvergoedingen en de inkomsten uit nevenfuncties onderzocht voor gekozen en benoemde bestuurders.

Daartoe behoren de leden van de Eerste en Tweede Kamer, commissarissen van de koningin, gedeputeerden, statenleden, burgemeesters, wethouders, raadsleden en waterschapsbestuurders.

Verhoging

Al eerder bracht de commissie onder leiding van oud-minister Dijkstal een advies uit over de beloning en rechtspositie van de politieke en ambtelijke top. Daaruit kwam onder meer naar voren dat de beloning van ministers met 30 procent omhoog moest. Voorstellen hiervoor liggen bij de Tweede Kamer. De verhoging zou met ingang van de volgende kabinetsperiode moeten ingaan.

Met de wijzigingen wil het kabinet een samenhangend beloningsgebouw creëren voor politieke ambtsdragers. Het nieuwe salaris van een minister moet als hoogste salaris de norm aangeven, aldus het kabinet.