DEN HAAG - Enkele honderden vakbondsleden van Nederlandse, Turkse en Poolse komaf hebben woensdag in Den Haag gedemonstreerd tegen de wijze waarop het kabinet Oost-Europeanen hier laat werken. De actievoerders kwamen onder het motto 'gelijk werk, gelijk loon' samen op het Plein voor de Tweede Kamer. De protestbijeenkomst was georganiseerd door FNV Bondgenoten.


Foto: Gera Nieland l De protestbijeenkomst was georganiseerd door FNV Bondgenoten

Deze vakbond eist dat het kabinet meer doet tegen oneerlijke concurrentie op de Nederlandse arbeidsmarkt door uitbuiting van Polen en andere werknemers uit Oost-Europese landen die in 2004 lid zijn geworden van de Europese Unie. Woensdagmiddag praat de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken over het kabinetsbeleid.

Minimumloon

Poolse en Nederlandse werknemers hebben al eerder bij FNV-acties samen opgetrokken. Volgens de zegsman van Bondgenoten is het bijzonder dat nu ook een aantal Turkse leden die werken in de tuinbouw in het Westland, meedoen. Hij stelt dat Turken voorheen altijd de goedkopere krachten waren en dat zij nu ook oneerlijk beconcurreerd worden door ontduiking van het wettelijk minimumloon en arbeidsvoorwaarden.


Foto: Gera Nieland l FNV-voorzitter Agnes Jongerius spreekt menigte toe

De rapper Altin hield de actievoerders tijdens een optreden voor dat ook zijn vader in Nederland is begonnen met "het vieze werk". Volgens hem waren het voorheen de gastarbeiders die gedwongen werden om lange dagen te maken, zodat ze met het slecht betaalde werk nog voldoende geld verdienden. Altin stelde dat de eerste gastarbeiders zich hebben opgeofferd voor betere tijden, maar dat hun kinderen met zwart haar nu moeilijk aan de slag komen en dat er sprake is van discriminatie.

Zwakke groepen

Tijdens de manifestatie van de FNV-bond spraken ook Tweede Kamerleden van CDA, VVD, PvdA, GroenLinks en SP. Tot nu toe deelt een Kamermeerderheid van CDA en de linkse oppositie de vrees van de vakbeweging voor verdringing van zwakke groepen op de arbeidsmarkt door oneerlijke concurrentie.

Grenzen

VVD'er Van der Sande vindt juist dat de grenzen zo snel mogelijk open moeten voor werknemers uit nieuwe EU-landen, omdat de economie een tekort heeft aan vakkrachten. Wel zei de uit het Westland afkomstige VVD'er de angst van de Turkse actievoerders goed te begrijpen, omdat in de land- en tuinbouw illegale arbeid relatief veel voorkomt. Maar dat probleem wordt volgens Van der Sande niet opgelost door de grenzen dicht te houden. "Daarvoor hebben we instanties als de Arbeidsinspectie om hard tegen op te treden."