DEN HAAG - Minister De Geus van Sociale Zaken wil volgend jaar de premies voor WW en WAO verlagen. De CDA-bewindsman heeft die wens op tafel gelegd in de besprekingen over de overheidsbegroting van 2007. Ingewijden hebben woensdag een bericht in de Volkskrant van die strekking bevestigd.

Door de aantrekkende economie en de hervormingen van het kabinet komen minder mensen in de WW en de WIA, zoals de WAO sinds 1 januari heet, terecht. De Geus vindt dat de premiebetalers moeten kunnen meeprofiteren van die ontwikkeling. Volgens de minister kan dat ook omdat de fondsen waaruit WW en WAO worden betaald, goed gevuld zijn.