GENEVE - De mondiale handel in goederen heeft vorig jaar een groei laten zien van 6 procent. Dat is minder dan in het voorgaande jaar, toen het groeipercentage uitkwam op 9. Dat blijkt uit cijfers die de Wereldhandelsorganisatie (WTO) dinsdag naar buiten heeft gebracht. De WTO gaat voor dit jaar uit van een groei van 7 procent.

Dat het percentage over vorig jaar lager was, hangt direct samen met het lagere groeitempo van de wereldeconomie. Die bedroeg in 2005 3,3 procent, tegen 3,9 in het jaar daarvoor. De WTO verwacht dat de economie in 2006 wereldwijd met 3,5 procent zal groeien. De organisatie voegt daar wel aan toe dat er nogal wat onzekere factoren meespelen.

Wereldeconomie

De WTO doelt daarmee vooral op het feit dat steeds meer landen een rol van betekenis spelen in de wereldeconomie. Daarnaast wijst de organisatie op het feit dat de wereldhandel niet in evenwicht is. Sommige landen hebben forse overschotten op hun handelsbalans, andere juist tekorten.

Afrika, het Midden-Oosten, Midden- en Zuid-Amerika en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten kenden in 2005 een forse groei van de export. Dat kwam vooral door de grote vraag naar olie. Het Midden-Oosten en Afrika hadden nog nooit zo'n groot aandeel in de export van goederen als vorig jaar. De Europese handel stak hier schril bij af, wat niet vreemd is gezien de matige economische groei in de regio. Noord-Amerika deed het beter, maar zat wel onder het gemiddelde.

Behalve de prijs van olie ging ook die van metaal in 2005 flink omhoog. Bij de industrieproducten steeg de exportwaarde van staal, ijzer en chemicaliën het meest. In de voeding, de verwerkende industrie en in de landbouw was echter sprake van stagnerende prijzen, aldus de WTO.