DEN HAAG - Het is niet erg dat momenteel ongeveer 35.000 huurhuizen leeg staan. De wat hogere leegstand dan normaal komt doordat gemeenten en woningcorporaties wijken aan het opknappen zijn. Minister Dekker (Volkshuisvesting) zal de verhuurders niet sommeren de leegstand op te lossen.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de bewindsvrouw dinsdag laten weten dat de leegstand ook in de vier grote steden, waar de woningmarktproblemen het grootst zijn, "niet uitzonderlijk hoog" is.

Altijd staan wel wat woningen leeg. Dat is nodig om woningzoekenden aan een huis te helpen. Deze zogenoemde frictieleegstand ligt nu in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht rond de 3,5 procent. Dat zijn voor de vier steden samen, het zwaartepunt van de leegstand, ongeveer 25.000 huurhuizen.

Wel constateert de minister dat meer huurhuizen langer dan drie maanden onbewoond blijven. "Binnen de sociale huursector blijkt deze leegstand de laatste jaren toe te nemen", reageert Dekker op de vragen over de onverhuurde woningen van SP-Kamerlid Gerkens. De groei is volgens de bewindsvrouw het gevolg van de grootscheepse vernieuwingsprojecten in verpauperde stadswijken.