DEN HAAG - Het kabinet overweegt de winstbelasting (vennootschapsbelasting) voor bedrijven in 2007 verder te verlagen naar 25 procent. Er lagen al plannen tot 26,9 procent te gaan. Ook bespreekt het een verlaging van de prijs van schoolboeken. Die zou mogelijk al komend schooljaar moeten ingaan. Ingewijden hebben dat dinsdag gezegd. De maatregelen kosten respectievelijk 700 en 125 miljoen euro.

Tegenover de lagere winstbelasting voor bedrijven staan voor een vergelijkbaar bedrag lastenverzwarende maatregelen. Die keuze komt niet als een verrassing. Minister Zalm (Financiën) had al eerder de wens geuit de winstbelasting verder te verlagen, om zo de internationale concurrentiepositie van Nederland als vestigingsland verder te verbeteren.

Extra maatregelen

De afgelopen weken sprak Zalm afzonderlijk met alle bewindslieden over de begroting voor dit jaar en die voor 2007. Donderdag praat het voltallige kabinet voor de eerste keer over mogelijk extra maatregelen.

De Tweede Kamer wil mensen die onverwacht zwaar getroffen worden door het nieuwe zorgstelsel in ieder geval financieel ondersteunen. Het gaat dan onder andere om gepensioneerden, WAO'ers en weduwen.

Overleggen

Wie precies het grootste nadeel heeft is volgens ingewijden echter nog moeilijk vast te stellen, waardoor het kabinet naar verwachting ook na donderdag nog verder zal rekenen en moet overleggen met de coalitiefracties CDA, VVD en D66.

Een koopkrachtmaatregel is door het kabinet al aangekondigd: het schrappen van het aansluittarief op de energierekening. Dat zou in 2007 gebeuren, maar volgens ingewijden wordt nog gekeken of dat ook al halverwege dit jaar kan. Verder buigt het kabinet zich over extra geld voor onder meer de buitenschoolse opvang.

Extra geld

Als gevolg van de aantrekkende economie heeft het kabinet extra geld te besteden. Een groot deel daarvan wordt echter al opgeslokt door eerder gedane toezeggingen zoals de aanschaf van nieuwe helikopters en extra geld voor de aanpak van jeugdwerkloosheid.