DEN HAAG - Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken stelt een half miljoen euro beschikbaar om allochtone werkloze jongeren te helpen hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. Volgens de bewindsman is het zaak om deze jongeren te stimuleren, zodat ze gaan bewijzen dat vooroordelen niet kloppen en dat ze werkgevers gaan overtuigen dat ze wel degelijk goede werknemers zijn.

Tijdens een Politiek Café dat maandagavond werd gehouden in Den Haag, stelde Van Hoof dat hij niet van plan is om van bovenaf extra maatregelen te nemen. Maar hij wil met de 500.000 euro verschillende projecten van allochtone organisaties zelf ondersteunen. Een eerste project dat op steun kan rekenen, is het opzetten van een netwerk van Marokkanen die in hun werk succes hebben. De bedoeling is dat zij de jeugd het goede voorbeeld geven.

Twee kanten

Volgens de staatssecretaris zitten er twee kanten aan het verhaal van de relatief hoge werkloosheid onder allochtone jongeren. Enerzijds hebben werkgevers vooroordelen en wordt er soms gediscrimineerd. Anderzijds signaleert Van Hoof bij een relatief grote groep allochtone jeugd een gebrek aan motivatie, opleiding en een taalachterstand.