VOORBURG - De cao-lonen zijn begin dit jaar het meest gestegen bij de overheid. Het salaris van ambtenaren nam in het eerste kwartaal van 2006 toe met 2,1 procent. Dat is flink hoger dan in andere sectoren.

Gemiddeld genomen stegen de cao-lonen in de eerste drie maanden van dit jaar 1,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS vertonen de lonen in collectieve arbeidsovereenkomsten sinds de zomer van 2005 weer een stijging, nadat in het tweede kwartaal nog het laagste punt sinds 1984 werd bereikt.

Zowel vorig jaar als in 2004 was de cao-loonstijging bij de overheid met een percentage van 0,4 nog het kleinst. In het eerste kwartaal van dit jaar waren het de werknemers van gesubsidieerde instellingen die er het minste bij kregen. De lonen in deze sector die vooral uit gezondheids- en welzijnszorg bestaat, zijn 1,1 procent omhoog gegaan.

Bijzondere beloningen

Particuliere bedrijven kenden een loonsverhoging die gelijk stond aan het gemiddelde, namelijk 1,7 procent. De verschillen tussen de drie sectoren komen voor een deel door bijzondere beloningen, zoals werkgeversbijdragen voor de nieuwe levensloopregeling of zorgverzekering.

Bij de overheid namen deze extra beloningen 0,7 procent toe, terwijl deze bij particuliere bedrijven en de gesubsidieerde sector ruim de helft minder stegen.

Meevaller

Volgens CBS-onderzoeker M. Vergeer hebben werkgevers ondanks de stijgende lonen "een meevaller". De totale loonkosten voor werkgevers namen "slechts" 0,7 procent toe. Daarmee zijn de kosten voor werkgevers minder hard gestegen dan de cao-lonen en dat is sinds 2002 niet meer gebeurd.

De loonkosten voor werkgevers bestaan naast de uit te betalen salarissen uit premies voor onder meer pensioen en werknemersverzekeringen als WW en WAO/WIA. Dit jaar zijn premies voor arbeidsongeschiktheid en pensioen afgenomen.

Premies

Dat laatste komt door afschaffing van vut/prepensioen en betere opbrengsten voor pensioenfondsen. Volgens Vergeer wordt nu circa 22 procent van de totale loonsom afgedragen aan premies. De rest krijgen werknemers als bruto-salaris.