DEN HAAG - De Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC) heeft vorig jaar bijna 13.000 klachten van consumenten behandeld. Dat is 10 procent meer dan in 2004, zo blijkt uit het jaarverslag dat deze week is verschenen.

Consumenten klaagden vooral fors meer over de aansluiting of levering van energie en water. In totaal kwamen hierover bijna 3300 klachten binnen, 63 procent meer dan in 2004. Een groot deel daarvan ging over de jaarafrekeningen. Ongeveer de helft van de behandelde klachten op water- en energiegebied werd (deels) gegrond verklaard.

Het aantal klachten over bankzaken nam af. In 2004 kreeg de commissie nog bijna 1200 geschillen voorgelegd. Vorig jaar waren het er 833. Van de behandelde klachten vond de commissie ruim de helft ongegrond.