BRUSSEL/LUXEMBURG - De Nederlandse overheid moet het gouden aandeel in TPG, de postdivisie van TNT, opgeven. Dat advies heeft advocaat-generaal Polares Maduro donderdag gegeven aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Doorgaans neemt het voltallige Hof adviezen van advocaten-generaal over. Volgens Polares Maduro is het gouden aandeel in strijd met het Europese recht.

Het voltallige Hof zal zich over enkele maanden over het advies buigen. Het staat nog niet vast per wanneer het gouden aandeel opgegeven zou moeten worden. Het gouden aandeel geeft de Nederlandse overheid als minderheidsaandeelhouder een beslissende stem bij belangrijke zaken, zoals overnames.

De overheid kreeg dit aandeel bij de splitsing van de voormalige PTT in een post (TPG)- en telefoonbedrijf (KPN) en de beursgang van beide nieuwe ondernemingen. Polares Maduro vindt daarom ook dat de Nederlandse overheid het gouden aandeel in KPN op moet geven. Nederland deed dit vorig jaar echter al van de hand.