DEN HAAG - Nederlanders krijgen een steeds negatiever beeld van hun verzekeraars. Van alle klanten was vorig jaar 63 procent positief over zijn verzekeraars. In 2003 was dat nog tachtig procent. Dat blijkt woensdag uit de consumentenmonitor van het Verbond van Verzekeraars.

Een derde van de ondervraagden zegt zeker te weten dat er verzekeraars zijn die schadeclaims standaard afwijzen. De helft van de verzekerden denkt dat de verzekeraars premies kunstmatig en op verkeerde gronden hoog houden.

Uit de monitor blijkt dat de gemiddelde consument zekerheid wil van zijn verzekeraars 'en niet meer dan dat'. Als er financiële problemen zijn, moet de verzekeraar die wegnemen. Veranderingen van het kabinetsbeleid in ziektekosten, prepensioen en arbeidsongeschiktheid kunnen volgens het verzekeraarsverbond het vertrouwen van klanten in hun verzekeringsinstantie hebben aangetast.

Oplichten

Consumenten lijken zich niet erg schuldig te voelen als zij hun verzekeraar proberen op te lichten. Zij tillen zwaarder aan winkeldiefstal en zwartrijden in het openbaar vervoer. Misleiding van de Belastingdienst staat op de lijst van slecht gedrag nóg lager dan het overdrijven van een schadeclaim.

Offensief

Tegelijkertijd vindt de overgrote meerderheid van de Nederlanders dat verzekeringsfraude harder moet worden aangepakt. Verzekeringsbedrijven hebben in februari een groot offensief tegen fraude aangekondigd. Het actieplan volgde op een onderzoek vorig jaar waaruit is gebleken dat schadeverzekeraars jaarlijks voor bijna 1 miljard euro worden getild.