ROTTERDAM - Het havenbedrijf Rotterdam heeft vorig jaar 72 miljoen euro winst behaald. Dat is 14 miljoen euro boven het gemiddelde resultaat van de afgelopen jaren. Het havenbedrijf profiteerde van de aantrekkende wereldeconomie, zo bleek uit de woensdag gepubliceerde jaarcijfers.

In 2004 werd de winst van het verzelfstandigde havenbedrijf nog zwaar gedrukt omdat het 55 miljoen euro moest reserveren als gevolg van de RDM-affaire.

De bedrijfsopbrengsten daalden licht van 442 miljoen tot 440 miljoen euro. Dit kwam door een eenmalige bate in 2004. De inkomsten uit havengelden stegen van 226 tot 240 miljoen euro. De goederenoverslag groeide vorig jaar van 348 tot 366 miljoen ton.