WASHINGTON - De Wereldbank heeft besloten een krediet van 1 miljard dollar aan India voorlopig vast te houden. Het geld was bestemd voor een reeks projecten op het gebied van gezondheidszorg. Bij deze projecten zou sprake zijn van corruptie.

Dat hebben diverse media in India dinsdag gemeld. De Wereldbank wilde het bedrag van de lening niet bevestigen, maar meldde wel op haar site dat "corruptie een belangrijk punt is omdat die de uitkomst van datgene waarvoor het geld is bestemd, ondermijnt".

De regering van India deelt deze bezorgdheid, aldus de Wereldbank. De instelling meldt verder dat ze de corruptiemelding in onderzoek heeft en de kredietverlening heeft opgeschort "om meer tijd te hebben voor overleg met regeringsfunctionarissen".

Sterfte

Een van de projecten loopt al sinds 1997 en heeft als doel de kinder- en moedersterfte terug te dringen. Vorig jaar zou er bij de inkoop van medicijnen sprake zijn geweest van omkoping. Onder de vorig jaar aangetreden bankpresident Paul Wolfowitz lijkt de bank harder op te treden tegen corruptie.