AMSTERDAM - De oplagecijfers van de landelijke dagbladen zijn in het vierde kwartaal van 2005 licht gestegen in vergelijking met het derde kwartaal. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het HOI (Het Oplage Instituut).

Van negen titels werden er in de laatste drie maanden van 2005 meer verkocht dan een kwartaal eerder. Alleen de oplagecijfers van het AD en De Telegraaf daalden. Respectievelijk met ruim 26.000 naar 557.000 exemplaren en met bijna 32.000 naar ruim 733.000 stuks.

Telegraaf

Grootste stijgers zijn volgens de cijfers van het HOI de gratis dagbladen Metro en Sp!ts. De oplage van Metro liep op van bijna 374.000 in het derde kwartaal naar 479.000 exemplaren in het laatste kwartaal. De landelijke krant met de hoogste oplage is nog steeds De Telegraaf. Het Nederlands Dagblad drukte de minste kranten (35.000).

In vergelijking met het vierde kwartaal een jaar eerder zijn er net zoveel stijgers als dalers. Van vijf titels was het oplagecijfer in het vierde kwartaal van 2005 hoger dan dezelfde periode in 2004, bij vijf kranten was dat aantal lager. Het AD is in deze vergelijking niet meegenomen, omdat de krant op 1 september 2005 fuseerde met zeven regionale kranten.

In de vergelijking tussen 2004 en 2005 zijn wederom Metro en Sp!ts de grootste stijgers en is De Telegraaf de grootste daler.

AD

Het 'nieuwe AD', ontstaan uit een fusie van het Algemeen Dagblad en een aantal regionale titels, loopt zoals de krant voorspelde. Hoewel de oplage tussen het derde en vierde kwartaal van 2005 aanzienlijk daalde, ligt het oplagecijfer iets hoger dan in september voorspeld.

"Met deze cijfers kunnen we met recht en trots stellen dat ons nieuwe krantenconcept is geland op de lezersmarkt en dat we een stevige nummer 1 positie in de Randstad en een tweede positie in het land hebben ingenomen", aldus directeur/uitgever Van der Heijden van AD NieuwsMedia.

Zondagskranten

Uit de cijfers blijkt dat de oplagen van de zondagskranten in een jaar tijd licht zijn gestegen. De Telegraaf op zondag steeg van ruim 670.000 exemplaren in het vierde kwartaal van 2004 naar bijna 680.000 in dezelfde periode in 2005. De Twentsche Courant Tubantia op zondag steeg van 54.344 naar 54.470 stuks.

De weekeindeabonnementen winnen ook aan populariteit. Het aantal NRC-abonnementen op vrijdag en zaterdag verdubbelde in vergelijking met een jaar eerder naar 35000. Het aantal zaterdagabonnementen op de Volkskrant steeg van 6000 naar ruim 13000 stuks. Zo blijkt uit cijfers van uitgeverij PCM.