DEN HAAG - Onwetendheid en slordigheid zijn er vaak de oorzaak van dat bedrijven minder dan het wettelijk minimumloon betalen. Daarom gaat minister De Geus van Sociale Zaken hen meer voorlichting geven over het minimumloon en de minimumvakantietoeslag.

Dit heeft De Geus de Tweede Kamer maandag laten weten in een begeleidende brief bij een onderzoek van de Arbeidsinspectie. Uit controles in het verleden is gebleken dat 3,5 procent van de bedrijven te weinig betaalt.

In het vervolgonderzoek dat maandag naar de Kamer werd gestuurd, werden 88 bedrijven onder de loep genomen die eerder te weinig salaris betaalden. Bijna een derde daarvan betaalde nu opnieuw minder dan het wettelijk minimum. Het zijn vooral bedrijven in de detailhandel, de horeca en de groothandel die zich hieraan schuldig maken.

Jongeren

Vooral jongeren en mensen met een deeltijdbaan kregen te weinig betaald. Sommige bedrijven pasten het salaris niet tijdig aan wanneer een jongere een jaar ouder was geworden en dus recht had op een hoger minimumloon. Bij deeltijders gingen bedrijven soms uit van een fulltime arbeidsduur van veertig uur, terwijl dit binnen het bedrijf 36 uur was.

Verder is volgens het onderzoek de onderbetaling grotendeels te wijten aan verschrijvingen en rekenfouten. De werknemers hebben inmiddels een nabetaling gekregen. De Arbeidsinspectie is nog bezig met een groot onderzoek naar de naleving van het minimumloon. De resultaten daarvan komen in de zomer.