VOORBURG - Het aantal managers en boekhouders in ziekenhuizen is de laatste jaren sterker gestegen dan het aantal medici. Tussen 1997 en 2004 nam de overhead met bijna een derde toe, tweemaal zoveel als de toename van het aantal artsen, verplegers en verzorgers.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceerde. Het aantal mensen met een bureaubaan binnen de algemene ziekenhuizen steeg van 15 naar 17 procent, ondanks de fusies die hebben plaatsgevonden. De ziekenhuizen voeren als verklaring aan dat ze meer papierwerk hebben te verstouwen sinds ze meer verantwoording aan de overheid moeten afleggen.

In totaal werkten er in 2004 125.000 mensen in algemene ziekenhuizen, 14 procent meer dan zeven jaar eerder. Er mogen dan meer bureaumensen en medici in de ziekenhuizen zijn komen werken, de facilitaire diensten krompen juist in. Hier daalde het aantal personeelsleden met 2 procent. Dat komt onder meer omdat er in 2004 10 procent minder ziekenhuisbedden waren dan in 1997.

In die periode kwamen er naar verhouding ook meer artsen dan verplegers en verzorgers. Het aantal artsen steeg met 21 procent en in de laatste categorie kwam er 10 procent bij.

In de academische ziekenhuizen werken nog meer managers en administratieve medewerkers dan in algemene ziekenhuizen: 23 tegenover 17 procent. In de verpleeghuizen (7 procent) en instellingen voor gehandicapten (8 procent) ligt de overhead veel lager. Dat komt omdat er in de ziekenhuizen veel vaker nieuwe patiënten komen, waardoor er meer administratieve handelingen zijn.