DEN HAAG - Voor opslag van rode diesel is binnenkort geen vergunning meer nodig. Rode diesel mag niet worden gebruikt in voertuigen op de openbare weg maar wel voor bijvoorbeeld tractoren bij landbouwbedrijven. Het is goedkoper, omdat er minder accijns op zit, 5 eurocent tegenover 36 eurocent voor gewone diesel.

Staatssecretaris Wijn (Financiën) schrapt de vergunningplicht, omdat controles op de openbare weg volstaan om misbruik tegen te gaan. De CDA-bewindsman werkt aan een reeks van voorstellen om rompslomp bij het heffen van belasting te verminderen en hij zal die ter goedkeuring voorleggen aan de ministerraad. Zo schrapt hij ook de eis dat een werkgever aan zijn nieuwe werknemers een loonbelastingverklaring moet verstrekken, die vervolgens ingevuld moet worden en opgestuurd naar de belastingdienst. Volgens de staatssecretaris kan dit ook geregeld worden in het gewone contact tussen werkgever en belastingdienst.