DEN BOSCH - Super de Boer, kroonjuweel van het noodlijdende supermarktconcern Laurus, heeft directielid Hans Blom ontslagen. De directeur sales & marketing was het niet eens met de koers van algemeen directeur Monny Querido.

Verkoopmanager Rob Heesen stelde eerder al zijn functie ter beschikking. Dat bevestigde woordvoerder Frits Kremer van Laurus zaterdag naar aanleiding van een artikel in Het Financieele Dagblad, geschreven op basis van een anonieme brief van een medewerker. De onrust in de organisatie bracht de werknemer ertoe zijn ongenoegen te uiten.

De medewerker stelde onder meer dat de leiding van Super de Boer kritiek, zoals in het huidige Wit-Rusland ook gebeurt, keihard aanpakt en dat omzetten ver achterblijven bij het budget. Verder suggereert de brievenschrijver dat Super de Boer sjoemelt met de cijfers. Kremer is zeer ontstemd over de anonieme brief.

Klokkenluiders

"Laurus dult wel degelijk kritiek. We hebben zelfs een klokkenluidersregeling om zaken aan de kaak te stellen. Erger nog vind ik de lasterlijke aantijging dat we sjoemelen. Komende maandag stellen we een externe accountant aan die zal bewijzen dat de cijfers kloppen."

Kremer kan zich, wegens het verscherpte beleid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), moeilijk verweren tegen de beschuldiging dat Super de Boer niet genoeg omzet genereert. "We mogen er weinig over zeggen, maar ik ontken dat de omzetten ver achterblijven bij de budgetten." De AFM verplicht bedrijven sinds oktober vorig jaar informatie die de koers kan beïnvloeden direct via een persbericht bekend te maken.

Reorganisaties

De woordvoerder erkent dat reorganisaties zoals Laurus doorvoert, verschillen van inzichten op kunnen leveren. Het bedrijf staat onder grote druk. De operationele resultaten zijn slecht en het bedrijf heeft een dermate hoge schuld dat onlangs is besloten twee van de drie formules, Edah en Konmar, te verkopen. Als gevolg daarvan wordt de Laurus-organisatie fors ingekrompen en opnieuw ingericht.

Kremer wil niet verder ingaan op het ontslag van Blom en het naderende vertrek van Heesen. Hij kan evenmin zeggen of Super de Boer directielid Blom gaat vervangen.