DEN HAAG - Het kabinet heeft vrijdag besloten in de Wet werk en bijstand op te nemen dat alleen recht op bijstand bestaat voor mensen "die in Nederland woonachtig zijn". Ook kunnen inwoners van EU-landen die vanaf 1 mei drie maanden vrij in Nederland mogen verblijven, in die periode geen recht op bijstand claimen.

Hiermee wil het kabinet voorkomen dat buitenlanders die tijdelijk in Nederland verblijven direct een beroep op de bijstand kunnen doen.

Voorts wordt de samenwerking tussen de gemeenten en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verbeterd. Dat moet het mogelijk maken dat de IND sneller beslist of vreemdelingen die een beroep op de bijstand doen, kunnen blijven.