DEN HAAG - Werknemers uit Polen en de andere nieuwe EU-lidstaten kunnen vanaf 1 januari volgend jaar onbelemmerd aan de slag in Nederland. Bovendien krijgt personeel uit deze landen per 1 mei veel gemakkelijker een werkvergunning dan nu het geval is. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten.

Werknemers uit landen die op 1 mei 2004 lid zijn geworden van de Europese Unie mogen op dit moment alleen in Nederland werken als ze daarvoor zo'n vergunning van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) krijgen.

Versoepeling

Het criterium dat zij alleen toestemming krijgen als in Nederland of in een van de oude EU-lidstaten niemand voor het werk beschikbaar is, verdwijnt. Door de versoepeling gaan aanvragen twee weken duren in plaats van de huidige tien.

Van Hoof

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken, die de Polen in zijn portefeuille heeft, wilde de grenzen eigenlijk al per 1 mei volledig openstellen. Een aantal CDA-bewindslieden had daar echter moeite mee.

Om hun bezwaren weg te nemen, gaat Van Hoof maatregelen nemen om oneerlijke concurrentie door Polen tegen te gaan. Zo mag de Arbeidsinspectie direct boetes gaan geven als werkgevers minder uitbetalen dan het wettelijk minimumloon.

Blij

In Polen is enthousiast gereageerd op het Nederlandse besluit om werknemers uit Polen vanaf 1 januari onbelemmerd toe te laten. Regeringspartij PiS (recht en gerechtigheid) wil als dank de regels voor Nederlandse ondernemers in Polen versoepelen.

"Op dit moment is het voor burgers uit EU-landen die de Polen niet toelaten moeilijk om een werkvergunning te krijgen. Voor wat hoort wat, dus dat zullen we veranderen", aldus buitenlandwoordvoerder Girzynski van PiS. Ook oppositiepartij Samoobrona is tevreden over het kabinetsbesluit.