VOORBURG - Het tekort van de Nederlandse overheid is vorig jaar fors gedaald. Het negatieve saldo bedroeg 0,3 procent ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp). In 2004 was dat nog 1,9 procent. Dit blijkt uit voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft bekendgemaakt. Het totale overheidstekort bedroeg vorig jaar 1,4 miljard euro.

Het Rijk had voor het eerst sinds 2000 een overschot op de begroting (0,2 miljard euro), de lagere overheden kampten met een tekort van 1,6 miljard euro. Bij de sociale fondsen was er een gat van 0,3 miljard euro tussen de inkomsten en de uitgaven.

Volgens de normen in het Stabiliteitspact mogen de tekorten van de overheden in de eurozone niet boven de 3 procent uitkomen. Minister Zalm (Financiën) ging tot voor kort uit van een tekort van 0,5 procent.

Inkomsten

De overheid profiteerde het afgelopen jaar van de aantrekkende economie. Daardoor namen de inkomsten uit vennootschap- en dividendbelasting fors toe. Ook de hogere aardgasprijzen en milieubelastingen zorgden voor meer baten. De inkomsten uit loonbelasting en premies stegen nauwelijks, aldus het CBS.

Het tekort van 2004 is volgens de rekenmeesters van het CBS minder groot uitgevallen dan eerder was aangegeven. De raming van juli vorig jaar ging uit van 2,1 procent. De bijstelling is een gevolg van nieuwe informatie van lokale overheden. Grote gemeenten blijken nu in 2004 een overschot op de begroting te hebben behaald.