DEN HAAG - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is zeer te spreken over het Nederlandse begrotingsbeleid. Dat blijkt uit een IMF-rapport dat minister Zalm van Financiën donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens het rapport voldoet Nederland aan de internationale maatstaven voor het begrotingsproces en legt het de lat op diverse onderdelen zelfs hoger. Het IMF laat zich waarderend uit over onder meer de expertise van het Centraal Planbureau en de onafhankelijkheid van instellingen als de Algemene Rekenkamer en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook de 'Zalmnorm', die ervoor zorgt dat de overheidsuitgaven niet boven een vooraf vastgesteld plafond uitkomen, wordt geprezen.

Kritiek heeft het IMF op het FES-fonds, het potje waarin de aardgasbaten terechtkomen. Het geld is bestemd voor investeringen in wegen, spoorlijnen en kennis. Volgens het IMF is de opzet van het FES ondoorzichtig, temeer omdat het FES-geld soms ook voor andere doelen wordt gebruikt.