DEN HAAG - Een meerderheid van de 65.000 werknemers (burgers en militairen) is ontevreden over het cao-onderhandelingsresultaat dat de vakbonden voor defensiepersoneel en staatssecretaris Van der Knaap onlangs overeenkwamen. Dat blijkt uit een rondgang langs de vakbonden.

De achterban van twee grote bonden (CNV-bond ACOM en FNV-bond AFMP) toonde zich bij ledenraadplegingen negatief over het onderhandelingsresultaat.

Van der Knaap en de bonden werden het op 6 maart eens over een nieuwe cao met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 en tot en met eind dit jaar. De drie grote bonden legden het resultaat met een neutraal advies voor aan hun achterban. De kleinere KVMO (Koninklijke Vereniging van Marineofficeren) was meteen al negatief.

Wangedrag

De aanstaande afwijzing door de bonden is een nieuwe domper voor Van der Knaap die de afgelopen dagen onder vuur lag vanwege vermeend wangedrag bij de marine. De cao-onderhandelingen sleepten al sinds eind 2003. Bonden en Defensie wilden er voor het vertrek van de militairen naar de Afghaanse provincie Uruzgan uitkomen.

Compensatie

Maar daar dreigen de leden van de bonden nu een stokje voor te steken. Bij de ACOM was de achterban ontevreden, stelt voorzitter J. Kleian. "Sommige leden gaan er door het nieuwe ziektekostenstelsel 8 tot 10 procent op achteruit en zij willen daarvoor meer compensatie dan de 2,2 procent loonsverhoging."

Ontslagleeftijd

Ook de AFMP heeft ontevreden leden. Gevoelig ligt de geplande ophoging van de ontslagleeftijd naar zestig jaar en de volgens de leden geringe mogelijkheden om dat terug te verdienen. Militairen die sinds 2002 op missie zijn geweest, mogen een kwart van hun uitgezonden periode aftrekken op de ontslagleeftijd, mits die maar niet onder de 58 jaar komt. De KVMO vindt dat die 'terugverdienfactor' naar een derde moet, de AFMP wil zeker een half.

De VBM/NOV wil nog niet zeggen hoe de achterban denkt over het cao-resultaat. De bond heeft een referendum georganiseerd waarvan de uitslag volgende week donderdag, tijdens nieuw overleg met Van der Knaap, wordt bekendgemaakt.