Het NIBUD maakt zich ernstig zorgen over de financiële handel en wandel van werkende jongeren

AMSTERDAM - Zo'n 70 procent van de jongeren zegt weleens of vaak geld tekort te komen. Echte geldschulden komen bij 20 procent van de jongeren voor, dat blijkt uit een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD

De tekorten worden opgelost door geld te lenen, de spaarrekening aan te spreken of te snoeien in de uitgaven. Bij ouders en vrienden worden kleine bedragen geleend. Voor grote bedragen gaan ze naar de bank. Uitwonende jongeren lenen tweemaal zovaak geld van de bank dan hun thuiswonende collega’s, die vaker bij ouders of vrienden aankloppen.

Gemiddelde

Diegenen met schulden hebben gemiddeld 3100 gulden aan schuld openstaan. Vijftig procent van hen heeft een relatief kleine schuld van minder dan 600 gulden, 9 procent heeft een schuld tussen 2.000 en 5.000 gulden, 6 procent tussen de 5.000 en 10.000 en 5 procent van meer dan 10.000 gulden. Samenwonende jongeren hebben de hoogste schulden, samen zijn zij goed voor bijna 20.000 gulden schuld.

Bijna de helft van diegene met schulden heeft leningen bij ouders. Zo’n 35 procent heeft een schuld bij de bank en bijna een kwart moet nog geld teruggeven aan vrienden. Zeven procent heeft een schuld voor de afbetaling van een brommer of auto. Vijf procent heeft een schuld voor de koop van een mobiele telefoon. Drie procent heeft een schuld bij een winkel of postorderbedrijf.

De helft van de totale groep jongeren vindt dat zij niet goed met geld kunnen omgaan. Van de jongeren met schulden maken de meesten zich geen zorgen over hun schulden. Slechts 15 procent zegt zich regelmatig druk te maken over de financiële situatie. Ruim 13 procent van de jongeren met schulden vindt dat zij geen goede financiële opvoeding hebben genoten. Dit is twee maal zoveel als diegenen die geen schulden hebben.

Onderzoek

Voor het onderzoek zijn 3000 jongeren tussen de 15 en 24 jaar ondervraagd, die de beroepsbegeleidende leerweg volgen. Deze jongeren werken vier dagen en gaan een dag naar school. De meeste ondervraagde jongens werken in de bouw, de meisjes in de detailhandel.

Werkende jongeren hebben gemiddeld 1355 gulden per maand te besteden. Logischerwijs heeft een 24-jarige meer te besteden, ruim 1800 gulden, dan zijn 15-jarige collega die van ruim 900 gulden moet rondkomen. Jongens werken gemiddeld 5,5 uur in de week meer dan meisjes en verdienen daardoor ook meer.

Twintig procent van deze jongeren heeft, naast dit werk, ook nog een bijbaantje. Zij verdienen hier zo’n 460 gulden per maand mee. Opmerkelijk is dat bijna een kwart van de werkende jongeren ook nog geld van thuis krijgt, ruim 160 gulden per maand.

Alcohol en mobieltjes

Het meeste geld wordt uitgegeven aan alcohol, gemiddeld bijna 185 gulden per maand. Worden de niet-drinkers weggelaten, komen de uitgaven aan drank neer op ruim 220 gulden. Jongens geven gemiddeld 100 gulden meer uit aan alcohol dan meisjes. Ook kleding is een populaire post, hier wordt gemiddeld 140 gulden aan besteed. Jongens en meisjes geven hier ongeveer evenveel aan uit. Een auto is goed voor zo’n 255 gulden per maand. Andere grote uitgavenposten zijn uitgaan, ruim 70 gulden per maand, en mobieltjes die ruim 50 gulden van het budget opslokken.