DEN HAAG - Een meerderheid van CDA, PvdA en SP wil de arbeidsvoorwaarden van het personeel van stads- en streekvervoer, bij elkaar ongeveer 50.000 werknemers, blijvend beschermen.

Minister van Verkeer Peijs tornt aan hun rechten. Enkele honderden vakbondsleden verzamelden zich daarom woensdag op het Plein voor de Tweede Kamer. Hun voormannen overhandigden een petitie aan Kamerleden, die met de minister zouden debatteren over de toekomst van het openbaar vervoer.

Het overleg ging wegens ziekte van Peijs niet door. Wel was er een hoorzitting waarbij werkgevers en werknemers eengezind pleitten voor behoud van de zogenoemde personeelsparagraaf in de Wet Personenvervoer. Anders dreigt arbeidsonrust en instabiliteit voor de vervoerders. Vervalt de paragraaf, "dan is het 100 procent einde dienstverband", stelde directeur Peters van de Rotterdamse RET.

Wet Personenvervoer

Alles draait om de Wet Personenvervoer uit 2000. Peijs wil de personeelsparagraaf per 2010 eruit schrappen. Dat zou betekenen dat bij de verdere marktwerking in het openbaar vervoer, lees: de verkoop of aanbesteding van vervoerscontracten, nog meer op arbeidsvoorwaarden geconcurreerd kan worden. Inkomen en baan van het betrokken personeel komen dan op de tocht te staan, vrezen FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en Abvakabo.

De bonden vonden binnen en buiten het Kamergebouw gehoor bij de twee grootste fracties, CDA en PvdA die samen goed zijn voor een meerderheid, plus de SP om voor onbepaalde tijd de werknemersrechten overeind te houden. Alleen VVD-vervoersspecialist Hofstra liet een dissident geluid horen. Het is de bedoeling dat de Kamer na Pasen alsnog in debat gaat met de minister.

Gelegenheidscoalitie

Vakbondsvoorman H. van der Kolk toonde zich tevreden over de 'gelegenheidscoalitie' van de drie partijen. Hij waarschuwde eerder in een toespraak tot de verzamelde vijfhonderd tot zeshonderd vakbondsleden voor het Kamergebouw voor hardere acties, maar ook de Kamerleden dat zij met de verkiezingen over een jaar hun kiezers moeten koesteren. De steun van CDA-Kamerlid Mastwijk belooft volgens Van der Kolk echter veel goeds. Peijs is immers ook van CDA-huize.