DEN HAAG - Als een moeder binnen tien weken bevallingsverlof herstelt en weer haar baan wil oppakken, dan moet haar werkende partner de resterende verlofdagen bij zijn werkgever kunnen opnemen. Een pleidooi hiertoe van VVD, D66 en PvdA kreeg woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over emancipatie de steun van minister De Geus van Sociale Zaken.

De Geus noemde het uitruilen van verlofrechten een interessante manier om een gelijkwaardige taakverdeling tussen ouders te stimuleren in de zorg voor kinderen. De bewindsman gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om bevallingsverlof om te zetten in vaderschapsverlof. Hij hoopt in het najaar een besluit te nemen.

VVD-Kamerlid Van Egerschot zei dat veel vrouwen eerder hersteld zijn van een bevalling dan de tien weken verlof, waarop ze minimaal recht hebben. Volgens haar kennen een aantal Scandinavische landen ook al mogelijkheden voor vaders om verlofrechten over te nemen van de moeder.

De Geus zei blij te zijn dat in de discussie over emancipatie de Tweede Kamer ook weer nadrukkelijk kijkt naar de rol van mannen.

Campagne

Hij betreurde het nog dat eind 2004 de Kamer, en dan vooral de VVD, ervoor had gezorgd dat de overheid stopte met de radio- en tvcampagne 'Mannen in de hoofdrol'.

Deeltijdwerk

De bewindsman overweegt nu weer geld vrij te maken voor de emancipatie van mannen. Zo stoort De Geus zich aan het feit dat deeltijdwerk door mannen nog wel eens wordt gezien als "deelloyaliteit" naar de baas toe, terwijl ondertussen vrouwen vaak minder economisch zelfstandig zijn en minder carrière maken wegens een parttime-baan.

Maar Van Egerschot stelde dat de VVD nog steeds niet gelooft dat spotjes veel helpen en geld beter besteed kan worden. Ook de PvdA en D66 willen liever concrete maatregelen in plaats van campagnes, waarvan onduidelijk is of ze een cultuurverandering teweeg brengen.

De eigen partij van De Geus, het CDA, pleitte juist voor meer voorlichting en dan vooral over verlofmogelijkheden en kinderopvang.