AMSTERDAM - Vorig jaar zijn 29.000 WW'ers en WAO'ers weer aan het werk gegaan nadat ze een reïntegratietraject hadden gevolgd. De doelstelling van uitkeringsinstantie UWV was 25.000.

Dat staat in het jaarverslag 2005 van het UWV, dat woensdag werd gepresenteerd in Amsterdam. De instantie maakte verder bekend dat het 15 miljoen euro overhield op een begroting van 1,9 miljard euro. Dit jaar daalt de begroting van het UWV met 100 miljoen naar 1,8 miljard. Dat kan volgens bestuursvoorzitter J. Linthorst door meer efficiency en door overschotten uit het verleden te benutten.

"Het aantal aanvragen voor re-integratietrajecten is in 2005 explosief gestegen", aldus Linthorst. Volgens hem slaagt het UWV er steeds beter in om de klanten goed te begeleiden. "Daarbij verrichten de reintegratiecoaches goed werk. Zij bieden de mogelijkheid tot maatwerk". Het UWV heeft nu vijfhonderd van deze coaches in dienst, tegen 450 een jaar geleden.

Minder arbeidsongeschikten

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, WAZ en Wajong) daalde vorig jaar met 60.000 naar 904.000. Deze afname komt vooral door de daling van het aantal WAO-ers, die al sinds 2003 zichtbaar is. De uitstroom uit de WAO is groot door de herkeuringen, die sinds vorig jaar worden uitgevoerd. Eind vorig jaar had het UWV ruim 703.000 WAO-ers als klant, 8 procent minder dan eind 2004.

In 2005 heeft het UWV de situatie van 117.500 arbeidsongeschikten opnieuw beoordeeld. Van ruim 46.500 mensen (38,3 procent van het totaal) werd de uitkering verlaagd of beëindigd. Bijna de helft (46,9 procent) van de herkeurde WAO'ers zag de uitkering verlaagd of beëindigd worden.

WIA

Het beroep op de WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen die in januari de WAO verving, is het UWV meegevallen. Enkele honderden Nederlanders hebben tot nu toe zo'n uitkering, waarvoor strengere eisen gelden, aangevraagd. Dat zijn een derde minder aanvragen dan het UWV had verwacht. Volgens Linthorst geven veel cliënten aan dat ze hersteld zijn, dat ze herstel binnen twee jaar verwachten of dat ze ondanks hun gezondheidsklachten toch werk hebben gevonden en dus geen beroep meer doen op een uitkering.

Meevaller

De instantie maakte verder bekend dat het in het afgelopen boekjaar 15 miljoen euro heeft overgehouden op een begroting van 1,9 miljard euro. Dit jaar daalt de begroting van het UWV met 100 miljoen naar 1,8 miljard. Dat kan volgens Linthorst door meer efficiency en door overschotten uit het verleden te gebruiken.

Meer bezuinigingen

De komende jaren zal het UWV blijven krimpen. Dat geldt niet alleen voor de begroting, maar ook voor het aantal personeelsleden. Eind 2005 werkten er 19.900 mensen bij de uitkeringsinstantie, bijna 2500 minder dan een jaar eerder. Verreweg de meeste boventallige werknemers werden begeleid naar een andere baan elders. Vijf mensen verlieten het UWV door gedwongen ontslag.

Linthorst verwacht dat de banenkrimp in 2006 stokt. Dit jaar zijn er veel wijzigingen in de sociale zekerheid en dat bezorgt het UWV veel werk. In 2007 kan het personeelsbestand weer "fors" krimpen. Het bestuur van het UWV ontsnapt niet aan de bezuinigingen. Van de vier bestuursleden gaat er een weg.