BRUSSEL - De Europese Commissie heeft in een maandag uitgegeven rapport over de staat van de economie opnieuw geadviseerd om geen belastingvoordeeltjes te geven voor hypotheekschulden. Het Nederlandse systeem van vrijwel volledige aftrek van hypotheekrente wordt weliswaar niet met zoveel woorden genoemd, maar het advies luidt om een belastingsysteem te hebben dat "neutraal" is tegenover de huizenmarkt.

Directeur-generaal voor Economische Zaken van de Europese Commissie, Klaus Regling, geeft in het voorwoord van zijn kwartaalrapport enkele adviezen om de enorme stijgingen van de huizenprijzen, die in veel EU-landen te zien zijn, tegen te gaan.

Over de belasting schrijft hij: "Alle beleidsgestuurde prikkels om huizen te kopen - bijvoorbeeld belastingkortingen en hypotheeksubsidies - zouden geleidelijk aan moeten worden afgeschaft."

Vorig jaar juni, op de dag dat Nederlanders naar de stembus gingen om over de Europese grondwet te stemmen, kwam de Commissie met een specifieke aanbeveling richting Nederland om de aftrek van hypotheekrente af te schaffen. Overigens heeft 'Brussel' geen bevoegdheden op dit punt. Het gaat slechts om een advies.

Hoge huizenprijzen

In het rapport staat een speciaal hoofdstuk over de hoge huizenprijzen. Daarin wordt het Nederlandse voorbeeld aangehaald. Volgens berekeningen van de Europese Commissie is het zeer waarschijnlijk dat de consumentenbestedingen in Nederland de afgelopen jaren extra hard zijn gedaald, doordat de huizenprijzen eind jaren negentig zo sterk tegen.

Het rapport stelt verder dat de economische vooruitzichten voor de eurolanden gunstig zijn. Particuliere investeringen groeien en ook de consumenten zullen in de loop van het jaar de portemonnee verder openen, is de verwachting. Ook de export floreert dankzij de toenemende wereldhandel. Het slechte groeicijfer van het laatste kwartaal van 2005 was een uitzondering en de cijfers over het lopende kwartaal zullen vermoedelijk veel gunstiger zijn. In de komende maanden maakt de economische activiteit een spurt, aldus het rapport.