UTRECHT - Met een folder in het Pools informeert FNV Bondgenoten Poolse werknemers in Nederland over hun rechten. Daarin staat onder meer wat het minimumloon is, hoeveel uur iemand maximaal per dag mag werken en dat een werknemer recht heeft op vakantietoeslag.

De folder past in de campagne 'gelijk werk, gelijk loon', die de bond sinds begin dit jaar voert. Op 12 april mondt die campagne uit in een demonstratie in Den Haag. Op die dag praat de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken over het openstellen van de grenzen voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten, zoals Polen.

De FNV is in principe voor het vrije verkeer van werknemers, maar dan moet wel gelden dat voor gelijk werk ook gelijk loon wordt betaald. Nu gebeurt dat volgens de bond lang niet altijd. Dinsdag trekken bondsbestuurders het land in om op stations en bij bedrijven werknemers op te roepen op 12 april naar Den Haag te komen. Met de folders in het Pools gaan zij ook langs bij bedrijven waar Polen werken.